Accessibilitat

El desenvolupament del web s’ha basat en la consideració de les Pautes d’accessibilitat al contingut en la web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Reus Recicla per Projectes es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d’accessibilitat que actualment queden per resoldre en aquest lloc web.

Data de la darrera revisó: 20/03/2017

Nivell d’accessibilitat: WCAG 2.0 / UNE 139803:2012

Pautes d’Accessibilitat per al contingut Web 2.0 a http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211/

Contacte: Si detecteu dificultats d’accés als continguts del web, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres info@reusreciclaperprojectes.cat

Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0